Projectes a mida

Posem a la disposició del client industrials de total confiança en diferents sectors per tal de poder gestionar tot el projecte en la seva integritat (pintura, parquets, instal·lacions, fusteria a mida, obra civil, treballs de pladur, divisòries). Coordinem tot el procés del projecte.
SISTEMA KAMALEÓ
L’expansió de les noves tecnologies ha comportat canvis extraordinaris en la manera de treballar, potenciant el teletreball i al mateix temps la necessitat de crear nous espais a les oficines, més sostenibles i multifuncionals, tenint cura de la salut de les persones.
L’oficina actual ha de permetre espais de concentració, socialització, privacitat, col·laboració i aprenentatge. Aquestes necessitats exigeixen que l’oficina sigui flexible i canviant. D’aquí neix el concepte KAMALEÓ, un sistema amb capacitat de moviment dels diferents elements (taules, cadires, elements de separació i arxiu) que crea  una oficina dinàmica i funcional.
Aquesta nova manera de pensar les oficines permet aprofitar i optimitzar al màxim el rendiment dels espais de treball, contribuint a promoure un entorn laboral saludable i eficient, que potencia el talent, la creativitat i el benestar de les persones.
Amb el sistema Kamaleó un mateix espai pot ser configurat de diferents maneres, perque s’adapti a cada necessitat, amb els mateixos elements.