Projectes a mida

Posem a la disposició dels nostres clients, un equip d’industrials de total confiança en diferents sectors, per tal de poder gestionar tot el projecte en la seva integritat (pintura, parquets, instal·lacions, fusteria a mida, obra civil, treballs de pladur, divisòries). Coordinem tot el procés del projecte.
L’expansió de les noves tecnologies ha comportat canvis extraordinaris en la manera de treballar, potenciant el teletreball i al mateix temps la necessitat de crear nous espais a les oficines, més sostenibles i multifuncionals, tenint cura de la salut de les persones.
L’oficina actual ha de permetre espais de concentració, socialització, privacitat, col·laboració i aprenentatge. Aquestes necessitats exigeixen que l’oficina sigui flexible i canviant. D’aquí neix el concepte KAMALEÓ, un sistema amb capacitat de moviment dels diferents elements (taules, cadires, elements de separació i arxiu) que crea  una oficina dinàmica i funcional.
Aquesta nova manera de pensar les oficines permet aprofitar i optimitzar al màxim el rendiment dels espais de treball, contribuint a promoure un entorn laboral saludable i eficient, que potencia el talent, la creativitat i el benestar de les persones.
Amb el sistema Kamaleó un mateix espai pot ser configurat de diferents maneres, perque s’adapti a cada necessitat, amb els mateixos elements.

Un sol espai, tres ambients diferents!