Consultoria d'acústica

Jorbachs Healthy Offices ofereix el servei de millora d’acústica dels espais, estudiant en cada cas, de manera personalitzada, les actuacions necessàries a dur a terme amb l’objectiu de baixar el nivell de reverberació segons les mides, els materials, el nombre de persones i l’activitat de cada estança.
 
Mitjançant un sofisticat software de càlcul aconseguim saber el tipus d’intervenció que cal fer per obtenir una correcció acústica òptima.