Realitzem escaners d’alta resolució de tot tipus de documents, de plànols, etc…
Digitalitzem els plànols mitjançant un escaner de gran format. La informació queda digitalitzada, reduint espai a l’arxiu, i sense la possiblitat de que es deteriorin.

Els escaners els grabem en CD’s, DVD’s o memòries externes, segons convingui.

També oferim el servei de duplicar CD’s i DVD’s.